Dingač Skaramuča-zlatna medalja

//Dingač Skaramuča-zlatna medalja