June 2020

Umjetnost i vinarstvo stoljećima se uspješno druže.Tragom povezivanja tih umijeća, veseli nas prezentirati prvu skulpturu u Dingač Skaramuča vinogradima. Mladi, a već medjunarodno uspješan kipar Nikola Vudrag izradio je skulpturu Muflon u spomen obiteljskoj lovačkoj tradiciji i u čast osnivača tvrtke Iva Skaramuče.