Image thumbnail

Vinogradi

VINOGRADI OBITELJI SKARAMUČA

Vinogradi obitelji Skaramuča nalaze se na istaknutim položajima poluotoka Pelješca, pripadaju položaju Pelješke župe i Dingača. Na južnim obroncima Dingača vinogradi se prostiru na površini od 20 ha. Vinogorje u kojem se nalaze položaji Dingač, pripada petoj vinogradskoj zoni koju karakterizira najveći godišnji zbroj temperature. Pozicija s koje dolazi Dingač 1961. je zaštićena Ženevskom konvencijom.

Vina Dingač i Plavac Skaramuča su vina od autohtone sorte Plavac mali. Dingač se uzgaja na posebnom položaju u predjelu Dingač gdje se zbog sastava zemljišta, nagiba terena (30-70%) i velikog broja sunčanih sati dobiva vrhunsko vino. Vino se tehnološki obrađuje, te nakon 2-4 godine plasira na tržište. Sunce i vino oduvijek su bili povezani, a posebice vinogradi na južnim padinama Pelješca, na kojem odsjaj sunca reflektiran od morske i kamene površine stvara dodatne efekte koji daju vrhunska vina, posebne arome i kakvoće.

KLIMA

Najveći godišnji zbroj temperature, sunce, more i kamene površine stvaraju posebne arome

POVRŠINA

Vinogradi se prostiru na površini od 20 ha na istaknutim položajima poluotoka Pelješca

OBRADA

Vino se tehnološki obrađuje i nakon dvije do četiri godine plasira na tržište

CIJELOGODIŠNJI TRUD U JEDNOJ BOCI

Pogledajte priču o našem trudu i radu koji rezultira Dingač vrhunskim vinima. Jedinstvenost prirode položaja Dingač, snagom duha, ljubavi i rada pretvorena je u vinograde i vina Skaramuča. Hvala Vam na provjeri te istine.