Vinogradi 2017-05-08T14:34:33+00:00

Vinogradi obitelji Skaramuča

JEDINSTVENOST PRIRODE POLOŽAJA DINGAČ, SNAGOM DUHA, LJUBAVI I RADA PRETVORENA JE U VINOGRADE I VINA SKARAMUČA.

HVALA VAM NA PROVJERI TE ISTINE.

Vinogradi

Vinogradi obitelji Skaramuča nalaze se na istaknutim položajima poluotoka Pelješca, pripadaju položaju Pelješke župe i Dingača. Na južnim obroncima Dingača vinogradi se prostiru na površini od 20 ha. Vinogorje u kojem se nalaze položaji Dingač, pripada petoj vinogradskoj zoni koju karakterizira najveći godišnji zbroj temperature. Pozicija s koje dolazi Dingač 1961. je zaštićena Ženevskom konvencijom.

Vina Dingač i Plavac Skaramuča su vina od autohtone sorte Plavac mali. Dingač se uzgaja na posebnom položaju u predjelu Dingač gdje se zbog sastava zemljišta, nagiba terena ( 30-70%) i velikog broja sunčanih sati dobiva vrhunsko vino. Vino se tehnološki obrađuje, te nakon 2-4 godine plasira na tržište. Sunce i vino oduvijek su bili povezani, a posebice vinogradi na južnim padinama Pelješca, na kojem odsjaj sunca reflektiran od morske i kamene površine stvara dodatne efekte koji daju vrhunska vina, posebne arome i kakvoće.

Galerija slika

Za sve informacije vezane uz prodaju vina i degustacije kontaktirajte nas!

KONTAKTIRAJTE NAS!